Inner Banner

167118 OVI4IS 205 1

ΓεΣΥ - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει τους παρoχείς του ΓεΣΥ για τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η διοργάνωση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (Cyprus Computer Society) και θα οργανωθούν σε όλες τις πόλεις μέσω του δικτύου συνεργατών του. Τα προγράμματα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 🔹Εκμάθηση θεμελιωδών δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου επικοινωνίας όπως βασικό περιβάλλον του υπολογιστή, διαχείριση αρχείων και φακέλων 🔹Χρήση απλών λειτουργιών όπως άνοιγμα/αποθήκευση/εκτύπωση κειμένων, χρήση διαδικτύου (Internet) 🔹Βασική χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν συνολική διάρκεια 18 ωρών και θα διεξάγονται κυρίως Σάββατο (πρωί, απόγευμα) και Πέμπτη (απόγευμα). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο 77778818.  
O5IMK70

Εξετάσεις Διορίσιμων

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:  Τα μαθήματα των Ελληνικών θα ολοκληρώνονται μέσα από 30 ώρες διδασκαλίας ενώ των δεξιοτήτων σε 32. Κόστος μαθήματος ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: €400 Κόστος μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ:   €375 Κόστος συμμετοχής και στα 2 μαθήματα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ): €775  €700 Η αποπληρωμή του ποσού είναι προπληρωτέα για συμμετοχή σε 1 μάθημα. Στην περίπτωση των 2 μαθημάτων το ποσόν μπορεί να διευθετηθεί σε 2 ισόποσες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ποσόν θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι τις 20/06/2019 για τα μαθήματα του Ιουλίου και μέχρι τις 26/09/2019 για τα μαθήματα Σεπτεμβρίου. ΒΙΒΛΙΑ: Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαραίτητη είναι η αγορά των βιβλίων. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα €15 για τα Ελληνικά απο €30/ένα ΜΟΝΟ για όσους επιλέγουν ένα απο τα πιο πάνω προγράμματα.Το κόστος του βιβλίου των Δεξιοτήτων ανέρχεται στα €50. Για τους ενδιαφερόμενους που δε θα παρακολουθήσουν τα πιο πάνω μαθήματα αλλά θέλουν να αγοράσουν τα βιβλία, το κόστος τους ανέρχεται στα €30 το βιβλίο των Ελληνικών και στα €50 το βιβλίο των Δεξιοτήτων. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΝΕΟΡΑΜΑ". Δείτε τα βιβλία μας. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 77778818    
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 1 3 2019

Κυβερνητικές Εξετάσεις

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπησεσίας ανακοίνωσε τα πιο κάτω σεχτικά με τη διεξαγωγή των επικείμενων Κυβερνητικών Εξετάσεων: Η Ειδική Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις που θα ισχύσουν για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία που ενδεχομένως να δημοσιευτούν κατά το έτος 2020, θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας: (α) το Σάββατο 19.10.19, για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), και (β) το Σάββατο 2.11.19, αναφορικά με τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις) . Η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη από τα ακόλουθα τρία θέματα: (ι) αριθμητική ικανότητα, (ιι) αφαιρετική ικανότητα, και (ιιι) λεκτική ικανότητα. Επιτυχών θα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα 40% τουλάχιστον. Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ και ΛΑΡΝΑΚΑ. Με βάση την εμπειρία που κατέχουμε στα 20 χρόνια λειτουργίας μας και την διοργάνωση μαθημάτων για παρόμοιας φύσης εξετάσεις που κατά καιρούς προκηρύχτηκαν από διάφορους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία από τις εκδόσεις των βιβλίων μας που έχουν θεματολογία με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο, θα διοργανώσουμε διαλέξεις προετοιμασίας για τις εξετάσεις ως ακολούθως:   Ακολουθούν τα προγράμματα ανά επαρχία και οι λεπτομέρειες για τα δίδακτρα και τα βιβλία/σημειώσεις:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:   ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Αριθμητική ικανότητα Αφαιρετική ικανότητα Λεκτική ικανότητα     ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:   Το κόστος των πιο πάνω μαθημάτων ανέρχεται στα €500 για 44 ώρες διδασκαλίας. Μέσα στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος των σημειώσεων που θα δοθούν στους καταρτιζομένους. Η αποπληρωμή του ποσού θα καταβληθεί σε 2 δόσεις ως ακολούθως: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Τμήματα 1 και 2:   €300 ως 20/8 για προκαταβολή/ προκράτηση θέσης €200 ως 3/10 για εξόφληση Τμήμα 3:   €300 ως 26/8 για προκαταβολή/ προκράτηση θέσης €200 ως 3/10 για εξόφληση   ΛΑΡΝΑΚΑ: Τμήματα 1 και 2: €300 ως 26/8 για προκαταβολή/ προκράτηση θέσης €200 ως 2/10 για εξόφληση Λόγω μεγάλης ζήτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.     ΒΙΒΛΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   Για την παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι απαραίτητη η αγορά του βιβλίου ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΥΛΟΓΙΣΜΟΣ. Όμως όσοι καταρτιζόμενοι (που θα συμμετέχουν στο πιο πάνω πρόγραμμα) επιθυμούν να το αγοράσουν, μπορούν να το προμηθευτούν στην τιμή των €20 ΜΟΝΟ. Το κόστος των βιβλίων για άτομα που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα ανέρχεται στα €30/ένα.  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΝΕΟΡΑΜΑ".   ΕΓΓΡΑΦΕΣ:   Για προκράτηση θέσης παρακαλώ επικοινωνήστε στο 77778818.          

Υποκατηγορίες

  • Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΑνΑΔ μας έχει αναθέσει την υλοποίηση 17 προγραμμάτων για το Β' εξάμηνο του 2018.

-Εξετάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC) και Τεχνική Ανάλυση Γραφημάτων για Επενδύσεις (CFTe),

-Λογιστική και Ανάλυση ΦΠΑ,

-Forex η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέκτησε την Κύπρο,

-Κατάστημα στο Διαδίκτυο και Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για άτομα πάνω από 35 ετών.

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 450
Δωρεάν για άνεργους (πάνω από 6 μήνες) και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 80% επιχορήγηση για εργαζόμενους που πληρούν τις

προδιαγραφές των προγραμμάτων, ειδικές τιμές για μη επιχορηγημένους.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα ή στο 77778818.